falsos sostres nouestil eurocoustic

Falsos Sostres

A Nou Estil oferim més serveis a part de les mampares d’oficina, un d’ells són els falsos sostres on treballem per oferir als nostres clients diferents models, que a la vegada són econòmics i acústics.


Disposem de solucions universals de sostres on s’inclouen diversos models.

Falsos sostres

Els falsos sostres, també coneguts com a sostres registrables, són molt comuns en oficines i despatxos, ja que disposen de diversos avantatges relacionats amb l’aïllament tèrmic i acústic.

 

Algunes de les utilitats i dels avantatges dels falsos sostres són que ofereixen absorció acústica, resistència al foc i la humitat. També són molt útils per ocultar instal·lacions elèctriques, gràcies al fet que tot queda amagat d’una manera discreta en el sostre, i per últim, la instal·lació dels falsos sostres és ràpida.

 

Existeixen dos tipus de sostres:

  • Els sostres continus, fets amb plaques de cartó i guix col·locats sobre una estructura de muntants, no desmuntables.
  • Els sostres registrables, fets amb diferents materials que es col·loquen sobre una estructura metàl·lica ancorada al sostre, fàcilment desmuntable.
falsos sostres gabelex tonga oficina
falsos sostres per oficines i despatxos
falsos sostres de nouestil en oficina amb mampares

Necessita MÉS INFORMACIÓ? Contacti AMB NOSALTRES

Falsos sostres: Minerval

Els falsos sostres Minerval són els sostres més econòmics i eficients, i estan fabricats i certificats d’acord amb la normativa europea.

 

Tots els models de falsos sostres Minerval tenen un vel de fibra de vidre decorativa blanca per cobrir el panell de llana de roca d’alta densitat a la cara visible.

 

Disposen d’alguns beneficis com absorció acústica, reacció al foc i estabilitat davant la humitat que varia segons el model de falsos sostres de Minerval.

falsos sostres oficines nouestil
falsos sostres minerval per oficina i despatx

Falsos sostres: Tonga

El model Tonga, són uns falsos sostres molt eficients que com la resta de models compleixen tota la normativa europea.


Aquests falsos sostres tenen un vel de fibra de vidre decoratiu en diferents colors que serveix per amagar el panell de llana de roca d’alta densitat.


Existeixen diferents models de falsos sostres Tonga on varien les característiques d’absorció acústica, reacció al foc, reflexió de la llum i l’estabilitat a la humitat.

Instal·lació dels falsos sostres

En la part de la instal·lació dels falsos sostres que oferim complim amb tots els requisits del CTE. (Codi Tècnic de l’Edificació) i altres estàndards. També, ens assegurem del fet que l’aire pugui circular correctament entre el sostre i el panell perquè la temperatura i les pressions estiguin equilibrades.

Neteja dels falsos sostres

És comú pensar que la neteja pot ser complicada en els falsos sostres, però és tot el contrari, com la superfície dels panells que oferim no retenen la pols poden ser netejats utilitzant simplement una brotxa o aspirador.

 

Sempre que aquest manteniment el feu correctament contribuirà a la durabilitat dels falsos sostres.

Les nostres novetats en el sector de les

Mampares d'oficina